انجمن تمرکز® مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی (MTO Tamarkoz® Association)

ضوابط استفاده (Terms of Use)

تاریخ آخرین بروزرسانی: 6 مارس 2022


ضوابط و شرایط مندرج در این متن، ضوابط استفاده (که از این پس آنها را "ضوابط" می نامیم) می باشند که توسط انجمن تمرکز® مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی (MTO Tamarkoz® Association)، که یک شرکت غیرانتفاعی عام المنفعه در کالیفرنیا می باشد و از این پس آن را MTO Tamarkoz® می نامیم، تنظیم شده است. به کاربران وب سایت و اپلیکیشن MTO Tamarkoz® توصیه می شود "ضوابط" را با دقت بخوانند، چرا که این ضوابط در مورد تمامی بازدید کنندگان، کاربران، و سرویس گیرندگان وب سایت و اپلیکیشن تمرکز® مکتب طریقت اویسی شاه مقصودی اعمال می شود.

با دسترسی یا استفاده از وب سایت و/یا اپلیکیشن MTO Tamarkoz®، شما موافقت می کنید که به این "ضوابط" مقید می باشید. اگر با هر بخشی از این ضوابط موافق نیستید، شما نمی توانید به وب سایت و/یا اپلیکیشن MTO Tamarkoz® دسترسی داشته باشید و باید بلافاصله به استفاده از وب سایت و/یا اپلیکیشن MTO Tamarkoz® خاتمه دهید.

1. وب سایت

وب سایت MTO Tamarkoz®، برای هنر و فن خودشناسی از طریق تمرکز و مدیتیشن  به روشی که توسط MTO Tamarkoz® (ثبت شده تحت نام "Tamarkoz") تعلیم داده می شود، می باشد. MTO Tamarkoz بر آن است تا فواید جسمی، روانی، اجتماعی، و معنوی تمرکز® (Tamarkoz) را به همگان آموخته، الهام بخش سلامتی و تندرستی بهینه از طریق انجام تمرکز® (Tamarkoz) بوده، و از طریق آموزش تمرکز® (Tamarkoz) و تحقیق آن، ترفیع دهنده تندرستی همه جانبه فرد و اجتماع باشد.  


2. اپلیکیشن

اپلیکیشن منتشر شده و ترویج داده شده توسط MTO Tamarkoz برای اهداف مربوط به مدیتیشن است. اپلیکیشن، پیشرفت ماموریت MTO Tamarkoz و پیشرفت و تقویت سلامتی و تندرستی جامع  کاربران اپلیکیشن را موجب می شود. اپلیکیشن یک محصول محدود است که اطلاعات شخصی کاربران را نفروخته، داد و ستد و معامله نکرده و از آن کسب در آمد         نمی کند. به کاربران واجد اشتراک معتبر، امکان دسترسی و استفاده از محتوای اپلیکیشن داده خواهد شد، ولی این اشتراک برای مدت زمانی است که کاربر آن را هنگام آغاز اشتراک خود معین کرده است و لغو یا خاتمه اشتراک منجر به ازدست دادن تمامی مزایای مربوط به استفاده از اپلیکیشن، بجز محتواهای رایگان عرضه شده توسط MTO Tamarkoz، می گردد. 


3. استفاده وب سایت

با استفاده از وب سایت، شما اعلام کرده و تضمین می کنید که بیش از 18 سال سن داشته و خواستار و قادر به رعایت ضوابط و شرایط مندرج در این متن بوده، و می پذیرید که ما ممکن است فعالیتهای شما بر روی وب سایت را دنبال یا نظارت کرده، اطلاعات شما را جمع آوری و استفاده کرده، و در وقت ضرور به شما ایمیل ارسال کنیم.  


4. استفاده از اپلیکیشن

با استفاده از اپلیکیشن، شما اعلام کرده و تضمین می کنید که بیش از 18 سال سن داشته و خواستار و قادر به رعایت ضوابط و شرایط مندرج در این متن بوده، و می پذیرید که ما ممکن است فعالیتهای شما در اپلیکیشن را دنبال یا نظارت کرده، اطلاعات شما را جمع آوری و استفاده کرده، و در وقت ضرور به شما ایمیل ارسال کنیم. شما می پذیرید که از اپلیکیشن به طور غیرقانونی استفاده نکنید.


5. کسب اطلاعات

شما با استفاده از وب سایت یا اپلیکیشن MTO Tamarkoz، ممکن است سهوا یا عمدا اطلاعاتی را در اختیار MTO Tamarkoz قرار دهید. این اطلاعات می تواند شامل نام، آدرس، اطلاعات مربوط به دستگاه، ایمیل، شماره تلفن، و اطلاعات مالی شما باشد. همچنین، شما ممکن است از حساب کاربری خود در گوگل (Google) یا فیس بوک (Facebook) برای ایجاد حساب کاربری خود در MTO Tamarkoz استفاده کنید. در این موارد، فرض بر این است که شما "سیاست حفظ حریم خصوصی (Privacy Policy)" و "ضوابط استفاده (Terms of Use)" گوگل (Google) و/یا فیس بوک (Facebook) را پذیرفته اید و تائید می کنید که می شود اطلاعات به نهادی که از طریق حساب کاربری آن به اپلیکیشن وارد می شوید، ارسال شود. 


هنگام استفاده از اپلیکیشن، شما ممکن است احساسات خلق و خویی خود را ارائه کنید که در این صورت آنها مختص شما نگه داشته شده و به شخص ثالثی ارائه نمی شوند. همچنین، ممکن است اپلیکیشن در نتیجه طراحی و عملکردش، تعداد تمریناتی را که شما انجام می دهید، مدت زمان انجام این تمرینات، و زمان انجام روزانه آنها را دنبال کند. این اطلاعات به صورت یک نمودار گرافیکی به شما عرضه شده و تنها به شما و نه هیچ شخص ثالثی ارائه خواهند شد. 


داده های شخصی، در سیستم پایگاههای داده رابطه ای Amazon (Amazon RDS/S3) ذخیره می شوند. اطلاعات شما ممکن است تابع سیاست حفظ حریم خصوصی Amazon و همچنین ضوابط و شرایط استفاده آن باشد. ما تضمین کرده و اعلام می کنیم که هیچگونه کنترلی بر روی Amazon نداشته ولی برای اطمینان از اینکه با اطلاعات شما بطور قانونی و در موافقت صلاحیت قضایی شما رفتار می شود، بررسی دقیق انجام خواهیم داد. 


هنگام استفاده از اپلیکیشن، ما ممکن است رضایت و موافقت شما را برای دسترسی به میکروفون و دوربینتان برای محتوای Tamarkoz Live با استفاده از Agora که یک پردازشگر ثالث است، خواستار شویم. ما ممکن است داده های محتوایی شما را نظیر داده های صوتی، داده های ویدئویی، داده های پیغام رسانی، داده های تصویری، و/یا سایر داده ها بسته به نوع سرویسی که از آن استفاده می کنیم، جمع آوری و نگهداری کنیم. اطلاعات شما ممکن است تابع سیاست حفظ حریم خصوصی پردازشگر (Processor Privacy Policy) Agora، سیاست استفاده قابل قبول (acceptable use policy) آن در آدرس https://www.agora.io/en/acceptable-use-policy/، و همچنین ضوابط و شرایط استفاده آن باشد. ما تضمین کرده و اعلام می کنیم که هیچگونه کنترلی بر روی Agora نداشته ولی برای اطمینان از اینکه با اطلاعات شما بطور قانونی و در موافقت صلاحیت قضایی شما رفتار می شود، بررسی دقیق انجام خواهیم داد.


6. استفاده از اطلاعات

مطابق قوانین و مقررات ایالتی و فدرال، با هر نوع اطلاعات اکتسابی در مورد شما یا دستگاههای شما در نهایت احترام و ادب رفتار خواهد شد. برای درک بهتر ترافیک وب سایت یا اپلیکیشن و شاخصهای استفاده، MTO Tamarkoz هر زمان که لازم باشد اطلاعات شما را برای تجزیه تحلیلهای بی نام، تجمیع (aggregate) داده، خواهد کرد. MTO Tamarkoz ممکن است در زمانهایی شما را از طریق تلفن، ارسال ایمیل، ارسال اعلان (Push notification)، پیغامهای متنی، و/یا نامه های پستی، از محصولات، وقایع، یا فعالیتهایی که برای شما می توانند مفید باشند، مطلع سازد.   MTO Tamarkoz اطلاعات شما را نفروخته، معامله و مبادله نکرده و هیچگونه کسب درآمدی از آنها ندارد.


MTO Tamarkoz ممکن است اطلاعات شما را تجمیع و بی نام سازی  کرده و آنها را بوسیله Google Analytics پردازش کند. این تنها به منظور دنبال کردن فعالیت وب سایت و اپلیکیشن، شناسایی موارد لازم برای بهبود یا طراحی مجدد، و سایر فعالیتهایی است که کسب درآمدی از شمای کاربر نداشته ولی در جهت تاکید و بهبود تجربه استفاده شما از وب سایت یا اپلیکیشن مورد استفاده قرار می گیرد.


MTO Tamarkoz  ممکن است در زمانهایی شما را از طریق ارسال ایمیل، ارسال اعلان (Push notification)، و/یا پیغامهای متنی، از برنامه ها، ترتیب دهی ها، یا بروزرسانیهای مربوط  به وب سایت یا اپلیکیشن مطلع سازد. شما می توانید بر اساس راحتی خود، از دریافت این نوع اطلاعات انصراف دهید.   


7. سیاست حفظ حریم خصوصی (Privacy Policy)

با قبول این "ضوابط"، شما سیاست حفظ حریم خصوصی ما را که به منظور شفافیت کامل قسمتی از آن در این متن گنجانده شده و همچنین بر روی وب سایت و اپلیکیشن ما موجود است، می پذیرید.


8. حساب کاربری

کاربران اعلام می دارند که واجد شرایط ایجاد حساب کاربری بر روی وب سایت و اپلیکیشن MTO Tamarkoz می باشند. ایجاد حساب کاربری مستلزم دادن اطلاعات مشخصی همچون نام، شماره تلفن، آدرس ایمیل، و سایر اطلاعاتی است که بنا بر ضرور ممکن است افزوده و یا حذف شوند. زمانی که شما می خواهید حساب کاربری خود را ایجاد کنید، لازم است که از آدرس ایمیلی که داده اید استفاده کرده و ایجاد حساب کاربری را از طریق ایمیلی که به آن آدرس برای شما فرستاده می شود، تایید کنید. در صورت عدم این کار، حساب کاربری ایجاد نخواهد شد.   


9. پرداخت سرویس اشتراک

اپلیکیشن MTO Tamarkoz دارای یک سرویس اشتراک است که از طریق آن کاربران برای یک مجوز استفاده محدود (limited license) مبلغی پرداخت کرده تا بتوانند از محتواهای عرضه شده توسط MTO Tamarkoz استفاده کرده و بهره ببرند. مبلغ اشتراک یکبار در هر دوره اشتراک مطالبه می شود، مگر آنکه کاربر کسر اتوماتیک  (automatic billing) را انتخاب کرده باشد و کاربران پیش از فرا رسیدن موعد پرداخت بعدی، امکان لغو اشتراک خود را دارا می باشند. برخی از موارد اپلیکیشن ممکن است بصورت موردی برای همگان رایگان باشد.  


کاربران برای پردازش پرداختهای مربوط به اشتراک خود از طریق امکاناتی که توسط MTO Tamarkoz در اختیارشان قرار داده می شود و مجموعه آنها را "پیشخوان" (storefront) می نامیم، اقدام می کنند. "پیشخوان" (storefront) ممکن است این موارد را شامل شود ولی محدود به آنها نمی باشد: وب سایت MTO Tamarkoz، Google Store، Apple App Store، و سایر بازارهای (marketplace) دیجیتالی که ممکن است با MTO Tamarkoz همکاری کرده و پرداختهای مربوط به اشتراک را مورد پردازش قرار دهند. MTO Tamarkoz همچنین از وب سایت   MTO Tamarkoz و سرویس Stripe، همانگونه که در زیر توضیح داده خواهد شد، برای پردازش پرداختهای مربوط به اشتراک استفاده خواهد کرد.


پیشخوانهای مذبور مسئولیتی در قبال هیچ ادعایی از جانب شما یا هیچ ادعای شخص ثالث در مورد اپلیکیشن MTO Tamarkoz یا مالکیت و استفاده شما از اپلیکیشن MTO Tamarkoz ندارند که این موارد نکات زیر را شامل شده ولی محدود به آنها نمی باشند: (1) ادعاهای مربوط به مسئولیت کالا (product liability)، (2) هر ادعایی مبنی بر عدم تطابق اپلیکیشن MTO Tamarkoz با هر یک از الزامات قانونی یا نظارتی مطروحه قابل اجرا، و (3) ادعاهای نشات گرفته از حفاظت مصرف کننده یا قوانین مشابه.


در صورتی که شخص ثالثی ادعا کند که اپلیکیشن MTO Tamarkoz یا مالکیت و استفاده شما از MTO Tamarkoz ناقض حقوق مالکیت فکری (intellectual property rights) شخص ثالث می باشد، تنها مسئول بررسی، دفاع، توافق، و عزل هر گونه ادعای نقض حقوق مالکیت فکری در حدی که این "ضوابط" ملزم می کند، MTO Tamarkoz می باشد. اگر کاربر هرگونه نقش تحریک کننده ای در این امر داشته باشد، در وقت لزوم تنها خود آن کاربر در برابر چنین شخص ثالثی مسئول خواهد بود.


تا جایی که به مجوز استفاده (license) شما مربوط می شود، پیشخوان و شرکتهای فرعی آن، ذینفعان شخص ثالث این "ضوابط" می باشند و پس از اینکه شما ضوابط و شرایط مندرج در این "ضوابط" را پذیرفتید، پیشخوان این حق را دارد (و فرض بر این است که این حق را نیز پذیرفته است) که بعنوان یک ذینفع ثالث، این " ضوابط" را در مورد مجوز استفاده از اپلیکیشن MTO Tamarkoz در برابر شما استفاده کند. 


هنگام استفاده از اپلیکیشن MTO Tamarkoz، شما باید تمامی ضوابط و مقررات سرویسهای شخص ثالث مطروحه قابل اجرا را نیز رعایت کنید.


 در مواردی که اپلیکیشن MTO Tamarkoz توسط پیشخوانی بجز Apple یا Google عرضه گردد، ضوابط و مقررات فوق در مورد هر پیشخوان قابل اجرا می باشد.MTO Tamarkoz در موارد مربوط به پرداخت آنلاین، از ارائه دهنده خدمات پرداختی Stripe, Inc.، به آدرس  Stripe,  Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA (“Stripe”)، استفاده می کند. Stripe تحت گواهی "چهارچوب سپر حریم خصوصی" (Privacy Shield Framework) آمریکا-اروپا و سوئیس-آمریکا بوده و متعهد به "اصول سپر حریم خصوصی" (Privacy Shield Principles) می باشد. بعلاوه، Stripe قراردادهای انتقال داده درون گروهی (intra-group data transfer agreements) را نیز پیاده سازی کرده است. زمانی که شما مبلغی را پرداخت می کنید، Stripe اطلاعات مربوط به نحوه پرداخت شما (همچون شماره کارت اعتباری یا شماره کارت نقدی، یا اطلاعات مربوط به حساب بانکی)، مبلغ خرید، تاریخ خرید، نام و ایمیل شما، آدرس قبض یا آدرس ارسال، و در برخی موارد سابقه تراکنش شما را بمنظور احراز هویت شما، جمع آوری می کند. 


همچنین ممکن است Stripe اطلاعات شخصی شما را با ارائه دهندگان خدمات، پیمانکاران فرعی، یا سایر نهادهای وابسته به میزانی که لازم باشد تعهدات قراردادی مربوط به سفارش شما یا پردازش اطلاعات شخصی را از طرف Stripe انجام دهند، به اشتراک بگذارد. برای دیدن لیست این ارائه دهندگان خدمات، پیمانکاران فرعی، و یا سایر نهادهای وابسته، می توانید به این آدرس رجوع کنید: https://stripe.com/sub-processors/legal


پردازش داده های شخصی شما برای اینکه روش پرداختی را که شما انتخاب کرده اید بتوان برای خریدی که انجام  داده اید، بررسی کرد، خصوصا برای تایید هویت شما و مدیریت پرداخت، ضروری می باشد. Stripe از داده های شما تا زمانی که به شما سرویس دهی می کند، استفاده می کند، برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش "سیاست حفظ حریم خصوصی" Stripe در آدرس زیر رجوع کنید: https://stripe.com/privacy


MTO Tamarkoz به منظور نظارت، تشخیص، و جلوگیری از کلاه برداری، داده های شخصی را پس از آنکه Stripe سرویس دهی اش را به شما قطع کند، حتی اگر شما حساب کاربری Strip خود را ببندید، تا جایی که قادر به رعایت تعهدات قانونی و نظارتی خود باشد، نگه خواهد داشت.


10. ارائه کننده سرویس پرداخت 

ما برای پرداختها بر روی دستگاههای iOS، از سرویس داخل اپلیکیشن َApp Store و بر روی دستگاههای اندروید (Android) از سرویس داخل اپلیکیشن Google Play استفاده می کنیم.


اگر شما اشتراک خود در MTO Tamarkoz را از روی یک دستگاه اپل (Apple) خریداری کنید، تراکنش و پرداخت منحصرا بین شما و Apple APP Store انجام می شود. این تراکنش و پرداخت، بر اساس ضوابط و شرایط و همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی قابل اجرا در مورد آن دستگاه، می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ضوابط و شرایط و همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی Apple به آدرسهای زیر رجوع کنید:

https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/


اگر شما اشتراک خود در MTO Tamarkoz را از روی یک دستگاه اندروید (Android) خریداری کنید، تراکنش و پرداخت منحصرا بین شما و Google Play Store انجام می شود. این تراکنش و پرداخت بر اساس ضوابط و شرایط  و همچنین سیاست حفظ حریم خصوصی Google Play Store، می باشد که برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها می توانید به آدرسهای زیر رجوع کنید:

https://play.google.com/about/play-terms/index.html

https://policies.google.com/privacy


11. قبض، لغو، و تغییر ضوابط و انواع اشتراک

دسترسی اشتراک: پس از دریافت اشتراک در اپلیکیشن همانگونه که MTO Tamarkoz آنرا لازم می داند، کاربر می تواند از تاریخ پردازش پرداخت مبلغ اشتراکش، به بخشهایی از سرویس، اپلیکیشن و محتوایی که اشتراک او آنها را مجاز می داند برای مدت زمانی که کاربر برای آنها اشتراک دارد، ماهانه یا سالانه به تناسب نوع اشتراک، دسترسی داشته باشد. این دسترسی نامحدود بوده و کاربر حق استفاده از محتوای داخل اپلیکیشن را برای استفاده و بهره مندی شخصی خواهد داشت. 


تغییرات مربوط به قیمت و انواع اشتراک:

تغییرات مربوط به "ضوابط": Tamarkoz حق تغییر، اصلاح و یا تنظیم قیمتهای کنونی و آتی، ساختارها یا برنامه و انواع اشتراکها من جمله قیمت تجدید اتوماتیک اشتراکها برای کلیه سرویسها، اپلیکیشنها و محتوا را به صلاحدید خود در هر زمان با ارائه اطلاعیه به کاربران مشمول این تغییرات، برای خود محفوظ می دارد. هیچ موردی در این "ضوابط" و یا خارج از این "ضوابط"  مانع و یا محدود کننده حق Tamarkoz در تغییر انواع و برنامه های اشتراک و یا تغییر قیمت سرویس، محتوا یا هر بخشی از آن بهر عنوانی و در هر زمانی نخواهد بود و این فقط و فقط به صلاحدید Tamarkoz انجام می شود. Tamarkoz در مورد موضوعات این بخش در برابر هیچ کاربری، در قبال طرحها، برنامه ها، اشتراکات یا سایر توافقات که از طریق یا از طرف شخصهای ثالث که بطور مشخص در این قرارداد نیامده یا در هر نوع توافق دیگری با Tamarkoz برای سرویسها و محتوای Tamarkoz نمی باشند، مسئولیتی ندارد.    


اطلاعیه در مورد تغییرات: Tamarkoz تمامی کاربرانی را که مشمول تغییرات بوجود آمده خواهند شد، پیش از اجرای تغییرات، از هرگونه تغییری در این "ضوابط استفاده" و سایر توافقات، مطلع خواهد کرد. زمان مربوط به تغییر قیمتها عطف به ماسبق نشده و به استثنای مواردی که بطور مشخص در این "ضوابط استفاده" تعیین شده اند، هرگونه تغییر قیمت و یا تغییر نوع و برنامه اشتراک در مورد دوره اشتراک بعد از دریافت اطلاعیه، اعمال خواهد شد. Tamarkoz در مورد موضوعات این بخش در برابر هیچ کاربری، در قبال طرحها، برنامه ها، اشتراکات یا سایر توافقات که از طریق یا از طرف شخصهای ثالث که بطور مشخص در این قرارداد نیامده یا در هر نوع توافق دیگری با Tamarkoz برای سرویسها و محتوای Tamarkoz نمی باشند، مسئولیتی ندارد.   


لغو: هر کاربری می تواند پس از دریافت اطلاعیه در مورد تغییرات مربوط به "ضوابط استفاده" از Tamarkoz یا ساختار قیمتی اشتراکات، اشتراک خود را مطابق این "ضوابط استفاده" لغو کند. ]برای لغو اشتراک، می توانید به صفحه "سئوالات متداول (FAQ) بر روی وب سایت ما یا اپلیکیشن مراجعه کرده و دستورات مربوط به لغو اشتراک را دنبال کنید.[ هر اعلان مربوط به لغو تجدید اتوماتیک اشتراک، در دوره بعدی بلافاصله پس از دریافت اعلان لغو اعمال خواهد شد. کاربران مسئول لغو تجدید اشتراک آتی خود از طریق Tamarkoz می باشند. بر اساس این "ضوابط استفاده"، تجدید اتوماتیک اشتراک (اگر جزو برنامه اولیه اشتراک یا سایر توافقات بوده است) در مورد هرگونه ساختار قیمت جدید که کاربر در مورد آن پیش از اعمال تغییر، اطلاع رسانی شده ولی او پیش از آغاز دوره اشتراک جدید خواسته خود را مبنی بر لغو اشتراک اعلام نکرده باشد، اعمال خواهد شد. Tamarkoz در مورد موضوعات این بخش در برابر هیچ کاربری، در قبال طرحها، برنامه ها، اشتراکات یا سایر توافقات که از طریق یا از طرف شخصهای ثالث که بطور مشخص در این قرارداد نیامده یا در هر نوع توافق دیگری با Tamarkoz برای سرویسها و محتوای Tamarkoz نمی باشند، مسئولیتی ندارد.   


عدم استرداد پول: تمامی مبالغ پرداختی غیرقابل استرداد بوده و پول مربوط به بخشهایی از دوره اشتراک که بطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته اند قابل استرداد یا قابل تبدیل به مزایا نمی باشند. پس از لغو اشتراک، مطابق این "ضوابط استفاده"، کاربران تا پایان مدت زمان قبض فعلی خود امکان دسترسی به سرویس را مطابق اشتراک یا هرگونه توافق دیگری که به آنها دسترسی به سرویس داده بوده است را، دارا می باشند. Tamarkoz می تواند در هر زمانی، به هر دلیلی، برای برخی یا همه عضوهایش بازپرداخت، تخفیف، یا ملاحظات دیگری را قائل شود (مزایا "credits"). مقدار و نوع چنین مزایایی، و تصمیم گیری در موردن دادن آنها، فقط و فقط به صلاحدید Tamarkoz است. دادن مزایا در یک مقطع، به کاربر حق برخورداری از این مزایا را در آینده در موارد مشابه نداده و تحت هیچ شرایطی Tamarkoz را مجبور به دادن این مزایا در آینده نمی کند.  


12. دسترسی به محتوای محدود

در بعضی زمانها، و فقط و فقط به صلاحدید MTO Tamarkoz، ممکن است بر روی اپلیکیشن محتوای رایگان عرضه گردد و کاربران بدون اشتراک، یا کاربرانی که اشتراک آنها خاتمه یافته و یا کنسل شده است، می توانند به این محتوای محدود که بر روی اپلیکیشن عرضه گردیده است، دسترسی داشته باشند. این محتواها ممکن است توسط  MTO Tamarkoz، برداشته، محدود، و یا کنترل شده، و دسترسی رایگان به آن به کاربر حق، عنوان، یا سایر منافع مالکیت محتوا را نمی دهد.


13. اطلاع رسانیها

وقتی کاربر بوسیله شماره تلفن خود وارد اپلیکیشن می شود یا شماره تلفن خود را برای استفاده پیشرفته و بهره مندی از اپلیکیشن در اختیار قرار می دهد، او باید از این امر آگاه باشد که MTO Tamarkoz برای فرستادن پیامک/خدمات پیام چند رسانه ای (SMS/MMS)، تنظیم مجدد رمزعبور (password resets)، بروز رسانی اطلاعات هنگام ثبت نام با استفاده از شماره موبایل، از Twilio، سرویسی از Twilio Inc به آدرس  375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA, 94105, USA، استفاده می کند. پردازش شماره تلفن همراه شما توسط Twilio بر مبنای رضایت و موافقت مثبت شما می باشد. شما می توانید رضایت و موافقت خود را هر وقت که تمایل داشته باشید با فرستادن ایمیل به آدرسinfo@tamarkozapp.com  یا فرستادن درخواست خود با استفاده از گزینه "تماس با ما" که در قسمت "تنظیمات" در منوی اپلیکشن Tamakoz وجود دارد، پس بگیرید.


در صورت انصراف شما از استفاده اطلاعاتتان توسط Twilio، فعالیتهای فوق برای عملکرد اپلیکیشن MTO Tamarkoz ضروری دانسته شده و در نتیجه آن، دسترسی شما به حساب کاربریتان لغو شده و حساب کاربری زمانیکه قانونا لازم باشد، پاک خواهد شد. 


14. الزامات مربوط به سن

MTO Tamarkoz اعلام می دارد که وب سایت و اپلیکیشنش برای استفاده و بهره مندی افراد بالای 18 سال است. افراد کمتر از 18 سال تنها با اجازه صریح والدین یا قیم قانونی اجازه استفاده از این سرویس را خواهند داشت. چنانچه MTO Tamarkoz دریابد که سن شما کمتر از 18 سال بوده و فاقد اجازه می باشید، حساب کاربری شما بلافاصله لغو و اطلاعات شما پاک خواهند شد.


15. قانون حریم خصوصی مصرف کننده کالیفرنیا (California Consumer Privacy Act)

MTO Tamarkoz در مورد ساکنین کالیفرنیا، به قانون حریم خصوصی  مصرف کننده کالیفرنیا “CCPA”   احترام گذاشته و به آن پایبند است. چنانچه شما تمایل داشته باشید که بدانید MTO Tamarkoz چه اطلاعاتی، در صورت وجود، در مورد شما از روی وب سایت یا اپلیکیشن جمع آوری کرده است، می توانید از طریق ایمیل که در پایین در بخش "تماس با ما" ذکر شده است، درخواست خود را برای ما ارسال کنید. در این صورت، ما ظرف مدت 10 روز دریافت درخواست شما را تایید کرده و یک کپی از اطلاعات مربوط به شما که جمع آوری کرده ایم را ظرف مدت 45 روز در اختیار شما قرار خواهیم داد.


چنانچه ما بعنوان یک کارگزار داده در ایالت کالیفرنیا ثبت شویم، شما را بلافاصله مطلع خواهیم ساخت. چنانچه ایالت کالیفرنیا از ما اقدامی در مورد حقوق و مزایای شما را خواستار شود، ما بلافاصله پس از اطلاع یافتن از چنین درخواستی، اقدام خواهیم کرد. 


در صورتی که شما اطلاعات دریافت شده را بررسی کرده و تمایل به حذف آنها داشته باشید، می توانید درخواستی برای پاک کردن تمامی اطلاعات شخصیتان ارسال کنید. ما متعاقبا ظرف مدت 60 روز به این امر اقدام کرده و تمامی این اطلاعات را به بهترین نحوی که قادر به انجام آن باشیم، پاک خواهیم کرد. 


زمانی که شما از ما هر درخواستی داشته باشید، ما این حق را برای خود محفوظ می داریم که از شما درخواست احراز هویت کنیم تا مطمئن شویم شما ساکن کالیفرنیا بوده و از هر گونه درز و جابجایی غیر قانونی اطلاعات شخصی جلوگیری کنیم. 


16. استفاده وب سایت از کوکی (Cookie)

MTO Tamarkoz در وب سایتش از ردیابهای نرم افزاری بنام "کوکیها cookies" استفاده می کند که شما را به عنوان کاربر تشخیص داده و استفاده از وب سایت را برای شما آسان می کنند. کوکیها فایلهای متنی کوچکی هستند که مرورگر اینترنتی شما بر روی دستگاه شما نصب می کند. اغلب از "کوکیهای نشست session cookies" استفاده می شوند، که بطور اتوماتیک پس از پایان نشست (session)، پاک می شوند. کوکیهای دیگر، کوکیهای ماندگار (persistent cookies)، تا زمانی که شما آنها را پاک نکنید بر روی دستگاه شما باقی خواهند ماند. این کوکیها به ما امکان شناسایی مرورگر اینترنتی شما را وقتی که شما بار دیگر از وب سایت ما بازدید کنید، را خواهند داد. شما می توانید کوکیهایی که بر روی دستگاه شما نصب شده اند را در مرورگر اینترنتی خود بررسی کنید. در محدوده از پیش تعریف شده تنظیمات مرورگر اینترنتیتان می توانید انتخاب کنید که آیا کوکی ها بطور موردی مجاز باشند، بطور کلی مجاز نباشند یا پس از بستن مرورگر اینترنت، بطور اتوماتیک پاک شوند. در هر صورت، از کار انداختن کوکیها، ممکن است امکان استفاده از وب سایت را محدود کند.


ما از کوکیها بمنظور افزایش کاربر-پسند بودن وب سایتمان استفاده می کنیم. بنابراین، برخی از قسمتهای وب سایت ما به امکان شناسایی مرورگر تماس گیرنده پس از تغییر صفحه، نیاز دارند. بعلاوه ما از کوکیها برای نگهداری یک کلید رمزگذاری شده منحصر بفرد برای شناسایی نشست (session) کاربر استفاده می کنیم که به شما زمانیکه در حال گشت و گذار در وب سایت می باشید، امکان ماندن در وب سایتی که به آن وارد شده اید را می دهد.    


اطلاعاتی که در کوکیها ذخیره شده و منتقل می شوند عبارتند از: اطلاعات ورود به سیستم برای ماسکهای ورودی (input mask)، و کلید منحصر به فرد برای شناسایی نشست (session) کاربر برای درون سیستم ماندن کاربر پس از ورود به آن در حین گشت و گذار در وب سایت.


ما تنها از کوکیهای فنی که وجودشان برای بهینه سازی استفاده شما از وب سایت لازم می باشند، استفاده می کنیم. در  غیر اینصورت، ما قادر به ارائه بخشها و عملکردهای خاصی از وب سایت خود نخواهیم بود. برای این عملکردها، شناسایی مرورگر شما پس از تغییر صفحه ضروری است. این اهداف بیانگر منفعت مشروع ما در پردازش داده های شخصی شما نیز می باشند. استفاده از کوکیها برای پذیرش تنظیمات زبان و درون سیستم ماندن هنگام گذشت و گذار در وب سایت، ضروری است.


ما از داده های جمع آوری شده توسط کوکیهایی که از نقطه نظر فنی لازم می باشند، بمنظور ایجاد پروفایل کاربری استفاده نمی کنیم.


کوکیهایی که بر روی دستگاه شما نصب شده اند، اطلاعات ذخیره شده را به وب سایت ما منتقل می کنند. بنابراین، شما در مورد اینکه آیا کوکیها اجازه ذخیره داده شخصی را داشته و برای چه مدت زمانی این امکان را دارند، کنترل همه جانبه دارید. شما می توانید از طریق تغییر تنظیمات مرورگر اینترنت خود، انتقال داده از کوکیها را از کار انداخته و یا محدود کنید. کوکیهایی که بر روی دستگاه شما ذخیره شده اند می شود در هر زمانی پاک گردند. این امر می شود که بطور اتوماتیک نیز انجام پذیرد. در عین حال، آگاه باشید که وقتی استفاده از کوکیها را در مورد وب سایت ما از کار  می اندازید، قادر به استفاده از تمامی عملکردهایی که وب سایت ما ارائه می دهد، نخواهید بود. 


17. خاتمه

MTO Tamarkoz حق مطلق خاتمه دادن به حساب کاربری شما و دسترسی شما به وب سایت و اپلیکیشن را در صورتی که شما از اجرای این "ضوابط" عدول کرده، درخواست پاک کردن حساب کاربریتان را داشته، درخواستی از مراجع قانونی دریافت کرده، یا تصمیم به پایان دادن کار اپلیکیشن یا وب سایت بگیرد را، برای خود محفوظ می دارد.   


18. مالکیت محتوا و حقوق

MTO Tamarkoz اعلام می دارد که مالک تمامی محتوای وب سایت و اپلیکیشن می باشد، مگر در مواردی که به وضوح خلاف آن اعلام شده باشد. کاربران اجازه نداشته و نباید محتوای MTO Tamarkoz را کپی یا معامله کرده و از آن درآمدزایی داشته، از آن سوءاستفاده و استفاده خلاف یا نامناسب داشته باشند. MTO Tamarkoz حق اعمال حق ثبت تجاری (trademark)، حق طبع و نشر (copyright)، حق اسرار تجاری (trade secret right) خود را در هر زمانی که ضروری باشد، برای خود محفوظ می دارد.


19. رفتار ممنوعه

کاربران مجاز به استفاده از وب سایت یا اپلیکیشن MTO Tamarkoz برای موارد زیر نمی باشند:


a) نقض، استفاده خلاف و نامناسب، یا اختلاس از ثبت اختراع (patent)، حق طبع و نشر (copyright)، ثبت تجاری (trademark)، اسرار تجاری (trade secret)، حقوق اخلاقی (moral)، یا سایر حقوق مالکیت فکری (intellectual property)، یا حقوق تبلیغات (publicity) یا حفظ حریم خصوصی (privacy) شخص ثالث؛b) نقض یا تشویق به هرگونه عملی که ناقض هریک از قوانین یا مقررات مطروحه قابل اجرا بوده یا منجر به مسئولیت مدنی (civil liability) گردد؛


c) اشتغال به و انجام هرگونه فعالیت کلاهبرداری، جعل، خلاف، گمراه کننده، یا فریبکارانه؛


d) اشتغال به و انجام هرگونه فعالیت افترا آمیز، ناپسند، پورنوگرافی، مبتذل یا توهین آمیز؛


e) اشتغال به و انجام هر گونه فعالیتی که باعث تشویق و ترغیب تبعیض، تعصب، نژادپرستی، تنفر، آزار و اذیت، یا صدمه به فرد یا گروهی از افراد باشد؛


f) اشتغال به و انجام هر گونه فعالیت خشونت آمیز یا تهدید آمیز یا تشویق و ترغیب کننده خشونت یا فعالیتهایی که تهدید کننده فرد یا گروهی از افراد باشد؛


g) اشتغال به و انجام هر گونه فعالیتی که تشویق و ترغیب کننده اعمال یا مواد غیرقانونی و مضر باشد؛


h) دسترسی، دستکاری، یا استفاده از بخشهای غیر عمومی وب سایت یا اپلیکیشن، سیستمهای کامپیوتری  MTO Tamarkoz، یا سیستمهای تحویل فنی ارائه کنندگان MTO Tamarkoz؛


i) سعی در دسترسی یا جستجوی خدمات و سرویسها یا دانلود محتوای اپلیکیشن از طریق استفاده از هرگونه موتور، نرم افزار، ابزار، عامل، دستگاه یا مکانیسمی (من جمله عنکبوتها (spiders)، روباتها، پیمایشگرها (crawlers)، ابزار کاوشگر داده  یا نظایر آنها) بغیر از نرم افزار یا جستجوگرهای ارائه شده توسط MTO Tamarkoz یا سایر مرورگرهای اینترنتی ثالث که بطور عموم در دسترس است؛


j) ارسال هرگونه تبلیغات ناخواسته یا غیرمجاز، محتوای تبلیغاتی، ایمیل، میلهای ناخواسته، هرزنامه، نامه های  زنجیره ای یا هر نوع دیگری؛


k) استفاده از وب سایت یا اپلیکیشن برای هرگونه استفاده تجاری یا منافع شخص ثالث یا به هر عنوان غیرمجاز براساس این "ضوابط"؛


l) جعل هر گونه پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت (TCP/IP) یا سربرگ بسته داده (packet header) یا هر بخشی از سربرگ اطلاعات در هر یک از ایمیلها یا خبرنامه ها، یا استفاده به هر عنوان از خدمات و سرویسها برای ارسال اطلاعات دستکاری شده و تغییر داده شده، فریبکارانه، یا با شناسایی جعلی مبداء و ماخذ؛


m) سعی در رمزگشایی، دی کامپایل کردن (decompile)، جداسازی (disassemble) یا مهندسی معکوس هریک از نرم افزارهای مورداستفاده برای تهیه و ساخت اپلیکیشن و وب سایت؛


n) مداخله، یا سعی در مداخله، در دسترسی کاربران وب سایت یا اپلیکیشن، یا مداخله یا سعی در مداخله در دسترسی به میزبان یا شبکه وب سایت یا اپلیکیشن. این مطلب شامل موارد زیر می گردد ولی به آنها محدود نمی شود: ارسال ویروس، گذاردن بار اضافی (overloading)، انتشار سیلاب گونه (flooding)، فرستادن هرزنامه، یا ارسال بی اندازه ایمیل به وب سایت یا اپلیکیشن؛


o) جمع آوری یا ذخیره هرگونه اطلاعات شخصی از سرویسهای سایر کاربران وب سایت یا اپلیکیشن بدون اجازه صریح آنها؛


p) جعل هویت یا ارائه اطلاعات غلط در مورد شناسه وابستگی خودتان با شخص یا نهاد دیگری؛  


q) نقض هرگونه قانون یا مقررات مطروحه قابل اجرا؛


r) تشویق یا قادر ساختن هر شخص دیگری برای انجام هر یک از موارد فوق. 


20. توصیه پزشکی

MTO Tamarkoz اعلام کرده و اذعان می دارد که وب سایت و اپلیکیشن آن به منظور ارائه توصیه های پزشکی یا درمان هیچ موضوع پزشکی من جمله، اما نه محدود به، امور مربوط به سلامتی روانی یا جسمی، مراقبتهای پیشگیرانه، یا هرگونه موضوع مربوط یا مرتبط با سلامتی یا تندرستی طرف دیگری نمی باشد. MTO Tamarkoz موکدا توصیه می کند که چنانچه شما معتقدید که از هرگونه مسئله مربوط به سلامتی خود من جمله سلامتی روانی رنج می برید، شما به پزشک خود، یا اورژانس مراجعه کرده یا با یک مددکار تماس بگیرید. MTO Tamarkoz به هیچ وجهی کیفیت خدماتی را که شما از این طریق دریافت خواهید کرد تضمین نکرده ولی موکدا به شما پیشنهاد می کند که با یک متخصص جهت دریافت کمک تماس بگیرید. 


هرگونه نوشته، وب نوشت/بلاگ، یا سایر انتشارات MTO Tamarkoz، یک نویسنده MTO Tamarkoz، یا سایر اطلاعاتی که بر روی وب سایت یا اپلیکیشن ارائه می شوند، فقط به منظور اطلاع رسانی می باشند. اطلاعات ممکن است از طریق یا توسط متن، گرافیک، تصاویر، انیمیشن، ویدئو، و سایر موارد منتشر شده به صورت صوت و/یا تصویر باشند. هیچیک از اطلاعاتی که توسط MTO Tamarkoz ارائه می شود به منظور جایگزینی توصیه پزشکی، تشخیص یا درمان بیماری توسط متخصص نبوده و نباید به این منظور استفاده شود. همیشه در مورد هرگونه سئوال خود در رابطه با شرایط، تشخیص، درمان، روش جدید سلامتی، یا روش ورزش خود نظر یک متخصص پزشکی ماهر را جویا شوید. هیچگاه هیچیک از اطلاعات موجود در وب سایت، اپلیکیشن، یا محصولات فروخته شده توسط MTO Tamarkoz را جایگزین توصیه پزشکی یک متخصص نکنید. 


به کاربرانی که در آمریکا هستند توصیه می شود که در موارد اورژانس که احتمال آسیب قریب الوقوع یا در حال وقوع وجود دارد، با 911 تماس بگیرند.


به کاربرانی که در آمریکا هستند توصیه می شود که در موارد اورژانس مربوط به سلامتی روان، با فوریت ملی بحران پیشگیری از خودکشی (National Suicide Prevention Lifeline) با شماره تلفن 1-800-273-8255  تماس بگیرند. 


21. قانون قابلیت انتقال و مسئولیت بیمه سلامت (Health Insurance Portability and Accountability Act) 

قانون قابلیت انتقال و مسئولیت بیمه سلامت (“HIPAA”) یک قانون فدرال آمریکا است که شرایط و مقرراتی را در مورد اداره و بررسی اطلاعات مربوط به بیماران برای نهادها، معمولا ارائه دهندگان خدمات پزشکی و ارائه دهندگان خدماتی که در نظام پزشکی کار می کنند، وضع کرده است. MTO Tamrkoz نه ارائه کننده خدمات پزشکی بوده و نه جزو نظام پزشکی می باشد. هماهنگونه که در بالا ذکر گردید، وب سایت و اپلیکیشن MTO Tamarkoz برای درمان یا تشخیص هیچگونه امور پزشکی نمی باشند. در عین حال، MTO Tamarkoz اذعان دارد که شما ممکن است سهوا اطلاعات محافظت شده توسط HIPAA را در اپلیکیشن قرار داده یا این اطلاعات را به نحو دیگری اشتباها عرضه و ارائه کنید.


هرگونه اطلاعاتی که بدست MTO Tamarkoz برسد که به نوعی به HIPAA مربوط باشد، مشخصا اطلاعات مربوط به بیماری، تشخیص بیماری، برنامه درمان، تجویز دارو، یا برنامه های پیشگیری، از بین برده می شوند. MTO Tamarkoz، هر وقت امکان پذیر باشد شما را در مورد اینکه این اطلاعات جزء اطلاعات حفاظت شده HIPAA منظور شده و متعاقبا از روی سرورهای MTO Tamarkoz پاک شده اند، مطلع می کند. 


22. تضمین

وب سایت و اپلیکیشن "همینگونه که هست"، بدون هیچ ضمانتی، عرضه می شوند. MTO Tamarkoz صراحتا از دادن هرگونه ضمانت در مورد مناسب بودن آن برای یک هدف خاص، استفاده بی مزاحمت، یا عدم نقض و هرگونه ضمانت ناشی از تجارت یا استفاده تجاری، خودداری می کند. MTO Tamarkoz هیچ تضمینی در مورد اینکه وب سایت یا اپلیکیشن نیازمندیهای شما را برطرف کرده یا بی وقفه، امن، یا بدون اشکال در دسترس باشد، نمی دهد. MTO Tamarkoz هیچ تضمینی در مورد کیفیت، صحت، سروقت بودن، صداقت، کامل بودن، یا قابل اطمینان بودن وب سایت، اپلیکیشن، یا هر محتوایی در آنها را نمی دهد.  


23. غرامت

شما MTO Tamarkoz و ماموران، مدیران، و عوامل آن را از هرگونه شکایات، اختلافات، درخواستها، مسئولیتها، ضررها، ضایعات، هزینه ها و پرداختهای مالی مربوط به، ولی نه محدود به، هزینه های حسابداری و حسابرسی و قانونی ناشی از، یا به هر نحوی مربوط به، دسترسی یا استفاده شما از وب سایت یا اپلیکیشن، یا نقض این "ضوابط"، معاف   می دارید.


24. محدودیت مسئولیت

MTO Tamarkoz اعلام می دارد که در هیچ فعالیتی که منجر به صدمه دیدن کاربرعادی باشد، شرکت ندارد. در عین حال، چنانچه کاربر وب سایت یا اپلیکیشن آسیب دیده یا مجروح گردد، MTO Tamarkoz صریحا اعلام می دارد که در قبال چنین آسیبی مسئولیتی ندارد مگر آنکه بتوان ثابت کرد که این آسیب در نتیجه سهل انگاری فاحش  MTO Tamarkoz بوقوع پیوسته است. در موقعی که شمای کاربر عامل آسیب باشد، تنها شما مسئول چنین آسیبی خواهید بود.


25. طرفهای ثالث

وب سایت و اپلیکیشن ممکن است لینکهای مربوط به سازمانها، شرکتها، و نهادهای دیگر را عرضه کنند.  MTO Tamarkoz مسئولیتی در قابل این سازمانها، شرکتها، و نهادها نداشته و کاربران اکیدا توصیه و تشویق می شوند که "سیاست حفظ حریم خصوصی" و "ضوابط و مقررات استفاده" آنها را بررسی کرده تا حقوق خود را دریافته و از آنها مطلع باشند.


26. داوری

در صورت بروز اختلاف، شما موافقت کرده و رضایت می دهید که هرگونه اختلاف از طریق یک داور، تحت قوانین انجمن داوری آمریکا (American Arbitration Association)، تحت نظارت داور مورد توافق طرفین، بررسی و حل شود. چنانچه طرفین قادر به توافق در مورد یک داور نباشند، انجمن داوری آمریکا می تواند یک داور را بطور تصادفی  انتخاب کند. طرفین موافقت می کنند که دادخواهی (litigation) تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد. 


کاربران تصدیق کرده و می پذیرند که هرگونه حق محاکمه توسط هیات منصفه یا قاضی از آنها سلب است. تمامی اختلافات تنها توسط داور بررسی و حل خواهند شد. بعلاوه، کاربران می پذیرند که نه به فعالیتهای شخص دیگری پیوسته و نه به شخص دیگری اجازه پیوستن به فعالیتهای خود را می دهند. کاربران صریحا می پذیرند که نه وارد دادخواهی دسته جمعی شده و نه وارد داوری دسته جمعی می شوند. تمامی اختلافات تنها با یک داور بررسی و حل خواهند شد. 


داور می تواند ظرف مدت 10 روز از زمان شنیدن اختلاف طرفین، یک تصمیم منطقی بگیرد. خسارات تنبیهی، خسارات خاص، یا هر خسارتی خارج از خسارت واقعی که بتواند بطور مشخص شناسایی گردد، صادر نخواهند شد.   


27. هزینه ها

طرف برنده در داوری، حق دریافت حق الوکاله، هزینه های مربوط به داوری، و هزینه های منطقی را دارد. 


28. قانون حاکم

صرفنظر از تضاد قوانین یا مقررات، قانون حاکم بر این "ضوابط"، قوانین ایالت کالیفرنیا است.


29. بند قابل تفکیک

چنانچه هر یک از ماده/بندهای این "ضوابط" توسط یک دادگاه صالح، غیرقابل اجرا تشخیص داده شود، آن ماده/بند می تواند تا جایی که به آن وزن و تاثیر کامل بدهد، بصورت محدود و یا کلی تعبیر شود. در صورتی که چنین تعبیری دادگاه را قانع نکند، با آن ماده/بند به گونه ای برخورد می شود که گویی هیچوقت در این "ضوابط" وجود نداشته و مابقی "ضوابط" با وزن و تاثیر کامل باقی خواهند ماند.


30. اطلاعیه ها

در مواقعی که اطلاعیه ای باید داده شود، MTO Tamarkoz می تواند آن را از طریق ایمیل، یا اگر کاربر آدرس ایمیل خود را نداده باشد، از طریق نوشته ای بر روی وب سایت MTO Tamarkoz اینکار را انجام دهد. 72 ساعت پس از ارسال چنین ایمیلی یا با تایید دریافت اطلاعیه از سوی کاربر، اطلاعیه دریافت شده محسوب می شود. 


31. واگذاری

کاربر اجازه واگذاری یا انتقال هیچیک از حقوق، مسئولیتها، یا منافع خود که از این "ضوابط" و یا حواشی آن ناشی شده اند را ندارد. هرگونه تلاش در انتقال یا واگذاری، بلافاصله باطل است. 


32. معافیت

عدم موفقیت MTO Tamarkoz در اجرای هریک از حقوق یا ماده/بند این "ضوابط"، به معنای معافیت از این حقوق یا ماده/بند نخواهد بود. معافیت از هریک از حقوق یا ماده/بندها، تنها بطور مکتوب و با امضای نماینده ای از MTO Tamarkoz معتبر است. استفاده از راهکارهای هر یک از طرفین تحت این "ضوابط"، مبنایی برای پیش داوری در سایر راهکارها تلقی نمی شود، مگر اینکه به صراحت در این "ضوابط" ذکر شده باشد. 


33. تغییر

MTO Tamarkoz می تواند در زمانهایی و فقط و فقط به صلاحدید خود، موارد مندرج در این "ضوابط" را تغییر دهد. در این صورت، MTO Tamarkoz با قرار دادن اطلاعیه در اپلیکیشن، بر روی وب سایت، از طریق ارسال ایمیل، یا از هر طریق دیگری، نهایت سعی خود را در اطلاع رسانی به کاربران در مورد این تغییر خواهد کرد. چنانچه شما با تغییر "ضوابط" موافق نباشید، تنها امکانی که دارید پاک کردن حساب کاربری و دست کشیدن از استفاده از وب سایت و اپلیکیشن می باشد.


34. تمامیت "ضوابط"

"ضوابط" فوق، تمام مسئولیتهای MTO Tamarkoz در قبال شما و مسئولیتهای شما در قبال MTO Tamarkoz  می باشد. هیچ اظهارنامه، ضمانت، سند، قرارداد، بیانیه، تضمین، یا هرگونه شواهد و مدارک دیگری بعنوان اصلاحیه یا تغییر این "ضوابط" مورد کاربرد نمی باشد.


35. پذیرش

ادامه استفاده از وب سایت و/یا اپلیکیشن، به معنای این است که شما "ضوابط استفاده"  فوق را پذیرفته اید.


36. تماس با ما

شما می توانید برای پرسیدن سئوالات خود یا دادن بازخورد (feedback)، از طریق آدرس ایمیل info@tamarkozapp.com با ما تماس بگیرید.